Tillsammans med de som bor, verkar och vistas på landsbygden ska Sunne kommun jobba med projektet ”Service på landsbygden”. Syftet är att öka kommunal och offentlig service på landsbygden.

Vad är kommersiell och offentlig service?

Det finns naturligtvis olika definitioner av begreppet service, men enklast uttryckt är att service är något som är till nytta för användaren.

Med kommersiell service menar vi det som tillhandahålls av prívata aktörer på marknaden, till exempel affärer, godsleveranser och bredband.

Offentlig service innebär det som samhället tillhandahåller. Det kan handla om allt från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan till vägar och bygglov.

Tillsammans blir vi starkare!

Att bo på landsbygden är inte detsamma som att bo i en stad. Vi måste samverka mer och smartare. I det här projektet kommer vi att ha möjlighet att prova olika lösningar för att göra service tillgänglig tillsammans.

Projektstatus

Under 2012 genomfördes arbetsmöten i Stöpafors, Gräsmark, Östra Ämtervik, Västra Ämtervik, Lysvik och Mallbacken. Dessa har resulterat i handlingsplaner där vi fokuserar på att hitta modeller för servicepunkter och en modell för hur vi samverkar kring initiativ på landsbygden. I Gräsmark har man börjat jobba med platsutveckling.

Under sommaren finns vi på plats på Landsbygdens dag i Västra och Östra Ämtervik samt Gräsmark! 

Kontakt

Marielle Magnusson
Företagsutveckling & Företagsfrågor
E-post: marielle.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-155 08, 072-207 90 92
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Om projektet Service på landsbygden

Juni 2012 till december 2014 jobbar vi för att hitta de smartaste lösningarna för att förbättra och behålla servicen på landsbygden.

Sunne kommun är utsedd av Tillväxtverket till en av 15 pilotkommuner i Sverige där alla ska prova olika modeller för landsbygdsservice.