I projektet vill vi hitta en modell som innebär att vi kan bevara och utöka den offentliga och kommersiella servicen på landsbygden, såväl till företag som till privatpersoner för att landsbygdens attraktionskraft ska bevaras och ökas.

Projektnamn

Vinnväxt (pilotkommun för serviceutveckling)

Projektets syfte

Syftet är att hitta de mest smarta lösningarna på utmaningarna med kommersiell service på landsbygden genom att samarbeta med lokala banker, affärsinnehavare, turistindustri, kommun, företag och medborgare för att skapa förutsättningar för en levande landsbygd.
Vi vill också att kommunen ska samverka mer med landsbygdsföretag och föreningar för att få ökad tillgång till kommersiell och offentlig service.
Vi vill hitta en modell som är applicerbar för flera kommuner, både större och mindre och som vi kan sprida i Sverige.

  • Projektägare: Sunne kommun
  • Projektledare: Eva Larsson
  • Medfinansiärer: Sunne kommun, Tillväxtverket
  • Omsättning (varav EU medel): 1394600 (836760)
  • Projekttid: 20120601 - 20141231

Kontakt

Marielle Magnusson
Företagsutveckling & Företagsfrågor
E-post: marielle.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-155 08, 072-207 90 92
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne