EU-projektet Creare Vivere är avslutat. Du kan fortfarande läsa projektets nyhetsbrev, du hittar dem i högerspalten. Filmerna som projektet gjort finns längst ner på sidan.

Creare Vivere är ett EU-projekt som rustar medarbetarna i Sunne, Torsby, Munkfors och Årjängs kommuner för framtiden genom kompetensutveckling och samverkan.

Genom EU-projektet Creare Vivere erbjuds medarbetare i Sunne, Munkfors, Torsby och Årjängs kommun möjlighet till vidareutbildning. I denna gemensamma satsning får medarbetare chans att stärka sin hälsa och sina förutsättningar på arbetsmarknaden

Vuxen och barn

Utifrån dialog med medarbetarna arrangeras det fram till projektets slut i juni 2014 insatser för att möta utbildningsbehovet. Detta görs exempelvis i form av:

  • semniarier och föreläsningar
  • specifik coachning
  • mentorskap, studiebesök och andra former av erfarenhetsutbyte
  • stöd till de som önskar starta företag

Läs mer om bakgrunden till projektet

Creare Viveres filmprojekt

I projektet har vi producerat tre filmer, en som medarbetarna i Sunne kommun gjort helt själva, en film som dokumenterar utbildningsinsatsen i social dokumentation för äldreomsorg och hemtjänst och en om jämställdhetsintegrering.

 

 

 

Kontakt

Dan Levin
HR-cher
E-post: dan.levin@sunne.se
Tel: 0565-160 16
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

eu-flagga

Creare Vivere

Creare Vivere är latin och betyder "att skapa är att leva". Ett CV (Curriculum Vitae) är en sammanställning av kunskaper, erfarenheter och färdigheter.

Förkortningen CV passar bra in på projektet vars syfte är att anställda i kommunerna ska få chansen att skaffa sig ett nytt konkurrenskraftigt CV.