Så här ska du göra för att redovisa EU-projekt på sunne.se. Detta är interna instruktioner för sidor om projekt.

Sidan är gömd och ska inte innehålla någon text. Den fungerar endast som instruktion till hur vi publicerar projekt och som behållare för alla projekt.

För att komma till sidan ska du använda adressen: www.sunne.se/skapaprojekt

Sidan EU-projekt 2013 och senare hämtar länkar från den här sidans undersidor

  • Följ instruktionerna i dokumentet "Mall för redovisning av EU projekt på sunne.se", se högerspalten när du skapar en projektsida
  • E-posta dokumentet till Anna Blomquist, se kontaktinformation i högerspalten
  • Alla projekt ska skrivs in som som separata undersidor till denna sida

Kontakt

Administrativ stab, Kommunkansliet
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne