Sunne kommun vill driva hållbarhetsutvecklingen framåt. Just nu pågår arbetet med att ta fram en miljöstrategi.

Sunne kommun har beslutat att ta fram ett övergripande styrdokument för miljömålsarbetet och arbetet med hållbar utveckling i kommunkoncernen. Med hållbar utveckling menas hållbarhet i tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk.

Den ekologiska, miljömässiga hållbarheten är fundamental och en förutsättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet.

Miljöstrategi för Sunne kommun är en pågående process. Ett politiskt antaget styrdokument ska finnas färdigt i slutet av 2018. Fram till dess gäller tidigare beslutade planer och program för miljömål inom kommunen (tex Klimatplanen och Naturvårdsprogrammet).

Miljöstrategi för Sunne kommun ska styra kommunens verksamheter till ett strukturerat aktivt miljöarbete och skapa en gemensam plattform för arbetet med miljömål och hållbar utveckling.

Kommunens roll som offentlig aktör är att gå före och visa vägen. Det kan inspirera andra aktörer i samhället och driva hållbarhetsutvecklingen framåt.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne