För anmälningar till Telias projekt. Webbformuläret ska inte visas utåt, det ska användas av växeln att skriva in anmälningarna i.

Teliaprojektet vänder sig till en målgrupp som inte är vana vid internet/använda formulär. Därför blir det anmälan via telefon/e-post.

Det går att anmäla tre personer på samma gång. För att formuläret ska räkna ned är det viktigt att rätt antal anmälda anges i första rutan.

Det är bara namn, adress och telefon till person nummer 1 som är obligatoriska. De flesta har sannolikt inte någon en e-postadress, så den rutan är därför inte obligatorisk att fylla i (men bra i de fall det finns en e-postadress). Är det samma kontaktuppgifter som ska fyllas i för fler personer, räcker det att skriva namnet på person nummer 2 och 3 och hänvisa till namnet på person nummer 1 för övriga uppgifter.

Det finns tre dagar med varsit anmälningsformulär:

Sidan är gömd i menyn och är inte sökbar.

Det finns 100 platser och formuläret räknar själv ned och visar antal platser kvar:


 

Mer digital den 23 jan-18 är fullbokad

Det kan finnas platser kvar den 22 och 24 januari.