Genom projektet Connecting people har Sunne kommun satsat på tidiga insatser för att ta tillvara på asylsökandes kompetenser. Projektet har lett fram till en ny integrationsmodell.

Målet med projektet var att på ett tidigt stadium förbereda asylsökande för att komma ut på arbetsmarknaden och på så vis korta etableringstiden. Genom projektet har Sunne kommun tagit fram en modell som nu ska integreras i befintlig verksamhet.

Bakgrund
Sunne har ett uttalat mål om att bli bäst i Sverige på flyktingmottagande och integration.

– Vi visste att vi hade ett ökat antal arbetstillfällen och minskad befolkning och då behöver vi fler människor som flyttar hit, berättar Kristina Lundberg, projektledare och näringslivsutvecklare i Sunne kommun..

Genomförande
Sunne kommun har under 2 år (2016- 2018) drivit projektet Connecting people. Projektet riktar sig till asylsökande och syftar till att ta tillvara på nyanländas kompetenser.

Målet har varit att på ett tidigt stadium förbereda personerna att komma ut i arbete eller starta eget företag när de får uppehållstillstånd. Det har bland annat gjorts genom kompetenskartläggning, verktyg för att lära sig svenska, mötesplatser och starta eget kurser.

Eftersom dessa insatser ska leda till kortare tid i etableringsfasen har projektet samverkat med projektet Värmlandsmodellen som riktar sig till personer i etableringen.

I projektet Värmlandsmodellen samverkar Sunne med fem kommuner i regionen i. Eftersom många av jobben i Sunne inte kräver högre utbildning sker utbildningen i huvudsak på arbetsplatsen. Som en del av värmlandsmodellen har de exempelvis tittat på validering av kompetenser och OCN-metoden.

– Det innebär att man under en praktik- eller jobbperiod får gå bredvid en handledare och utföra uppgifter och sedan testas man av på kunskaperna genom olika moduler och en utbildad handledare sätter en OK stämpel att man kan det som behövs för yrket, berättar Anna-Karin Sandell, projektledare Värmlandsmodellen.

Det här ledde arbetet fram till
Projektet Connecting people slutade i december 2018. Eftersom kommunen har färre asylsökande idag ser de inte ett behov att förlänga projektet. Däremot tar de med sig och lärdomarna från projektet och integrerar den framtagna modellen i befintlig verksamhet.

– Integration sker inte bara från ett håll utan betyder att vi lär oss av varandra. Projektet har gett oss möjlighet att lära oss och vi har varit lyhörda för förändringar. Under projektets gång har vi bland annat lärt oss att det behövdes mer samhällsinformation, fortsätter Kristina Lundberg.

Det är flera faktorer som lyfts som framgångar i projektet Connecting people. Att projektet har legat under näringslivsenheten lyfts som en framgångsfaktor eftersom det underlättat kontakten och samverkan med det lokala näringslivet.

Inom projektet har de haft 2 anställda, en person som själv varit asylsökande nyligen och en person med god lokal kännedom. Detta har varit givande för att lära känna och nå ut till målgruppen samt de lokala företagen. Projektet har också haft lokal förankring bland politiker och näringsliv samt samverkat med andra projekt.

 

 

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne