Projekten som du hittar här är till största delen är finansierade via fonder eller program från EU. Sunne kommun är antingen projektägare eller medfinansiär i projekten. På respektive sida finns en kortfattad beskrivning av projektet.

Kontakt

Administrativ stab, Kommunkansliet
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne