Sånger du minns - projekt Kultur i vården med Anders Stävarby som sjunger Dan Andersson, Fröding, Bellman, Taube med mera, tillsammans med de äldre på Allégården och övriga äldreboenden i Sunne kommun.

Projektet genomförs under februari-mars 2017  i samarbete mellan ABF och Kulturenheten i Sunne kommun. Projektpengar söks för en större satsning till hösten, eftersom projektet är mycket uppskattat bland våra äldre.

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne