Under 2016-2017 undersöker Sunne kommun möjligheten att införa ett kontaktcenter - en tydlig väg in till kommunen.

Med ett kontaktcenter vill vi förbättra kommunens tillgänglighet. Vi vill kunna ge medborgare, företagare och besökare snabbare svar på enkla frågor, vilket samtidigt avlastar verksamheten som då kan fokusera på mer tidskrävande ärenden.

Målsättningar

  • Ökad tillgänglighet
  • Snabbare svarstider
  • Proaktiv informationsgivning