Konstsnöanläggningen på Sundsbergsområdet sköts av Sunne kommun tillsammans med Sunne SLF.

Sunne kommun har en anställd som sköter det dagliga arbetet måndag-fredag.

Sunne SLF jobbar kvällar, helger och en del vardagar. Cirka 30 medlemmar gör frivilliginsatser med skiftgång.

Vatten i dammen, som används för snötillverkningen, fyller Sunne kommun på kontinuerligt. Mer konstsnö görs så snart vädret är gynnsamt, vilket innebär att det behöver vara minst minus 5 grader.

Under 2021 så ska en ledning dras från Fryken upp till anläggningen vid Vintertorp. Det blir då lättare att fylla på med den vattenmängd som behövs.

Kontakt

Henrik Rundqvist
Fritidschef
E-post: henrik.rundqvist@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Fritid, 686 80 Sunne