Sunne kommun får 6 307 000 kronor från Skolverket november 2016 till juni 2018. Skolans personal får kompetensutveckling som ska ge bättre förutsättningar för nyanlända elevers kunskapsresultat. Insatserna gynnar alla elever i Sunne.

”Vill ni ha resurser till att skapa bättre förutsättningar för nyanlända elever i skolan?” Den frågan fick Sunne kommun från Skolverket våren 2016.

- Vi tackade ja och nu får skolans personal riktade utbildningsinsatser som höjer deras kompetens. De här insatserna gynnar alla elever i Sunne. Vi vill generellt nå högre kunskapsresultat, säger projektsamordnaren Annika Sandström.

20 utvalda kommuner, däribland Sunne, blev först ut i Sverige med att få dessa riktade insatser från Skolverket. Varje höst och vår får fler huvudmän samma erbjudande.

- Sunne fick frågan tidigt eftersom vi hade tagit emot många nyanlända på kort tid och många  i förhållande till vår folkmängd. Skolverket har gjort generella insatser, men också dessa riktade som framförallt gått till mindre orter som inte är så vana att ta emot elever från andra kulturer.

De flesta utbildningsinsatserna i Sunne görs under 2017 och till viss del våren 2018. Totalt pågår projektet i nära två år och Sunne får 6 307 000 kronor under perioden november 2016 till juni 2018.

 Sju stora insatser görs under projektet i Sunne:

  • Systematiskt kvalitetsarbete. Kom vi dit vi ville?
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för alla lärare från förskoleklass till gymnasiet
  • Utveckling av digitala verktyg
  • Elevhälsan – att möta elever i kris
  • Motverka tendenser till främlingsfientlighet
  • Att vägleda nyanlända elever – utbildning för studie- och yrkesvägledarna
  • Modersmålslärare och studiehandledare – studiehandledning i modersmålet
  • Betygssättning och bedömning. Öka säkerheten i att göra rätt bedömning och betygsättning av nyanlända elever

-  Vi har analyserat vilka behov och utmaningar som vi ser i skolan. Med projektet får vi bättre förutsättningar att nå goda kunskapsresultat. Det är berikande och jättespännande med våra nyanlända, men kräver ett nytt sätt att jobba.

Skolan fyller en viktig funktion för eleverna och deras familjer. Den blir en fast punkt för de asylsökande.

- Eleverna vill lära sig och det är viktigt att vi fångar upp det. Det är också roligt att se hur svenska elever och nyanlända blir vänner och upptäcker hur lika de är, men att de också har olika vanor. De lär sig mycket av varandra.

Skolverkets utbildningsstöd gör att hela kommunens skolpersonal får samma kurser.
- Det är unikt och en fantastisk möjlighet. Alla får höra samma sak och det ger oss en gemensam bas att jobba utifrån. Det ger stora fördelar.

Projektsamordnaren Annika Sandström jobbade tidigare på mottagningsenheten för nyanlända elever som stängdes i december 2016. Hon har före dess jobbat som  lärare på Östra skolan.