Ett evenemang som aldrig tidigare genomförts i länet och något helt unikt för Värmland!

Visat intresse

Det hela började med att Värmland visade intresse för att genomföra evenemanget redan tidigt 2008, i samband med att förra landsbygdsriksdagen genomfördes i Lycksele, berättar Ingemar Robertsson som är en av två projekledare som nu leder arbetet runt arrangemanget.
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är ägare till Landsbygdsriksdagen och beslutade sommaren 2008 att Värmland får genomföra evenemanget 6-9 maj 2010. Det känns lite som en uttagning till genomförande av OS, säjer Ingemar, där flera intressenter anmäler intresse och riksorganisationen beslutar vem som får äran att vara värd för evenemanget. Det blir alltså i Sunne som riksdagen äger rum denna gång med Hela Sverige skalll leva/Värmland och Sunne kommun som arrangörer.

Flygfoto över Sunnebygden

Varför SUNNE?

Jag tror att det är få kommuner som kan genomföra ett så relativt stort arrangemang, med tillgång till hotellbäddar, infrastruktur för seminarier, utställningar m m som SUNNE kan visa upp, säjer Ingemar.
Totalt kommer vi att ha ca 12-1300 konferensdeltagare, internationella delegater och 250-300 unga- Vi hoppas att samtliga EU-länder finns representerade.

Syftet med Landsbygdsriksdagen


• Ge landsbygdens företrädare möjligheter att tillsammans, vid ett och samma tillfälle diskutera landbygdens utvecklingsmöjligheter och förutsättningar

• Erfarenhetsutbyte mellan länen, regioner m m – hur man har utvecklat landsbygden

• Diskutera hur man nyttjar befintliga ”verktyg”, de som finns inom ramen för landsbygdsprogrammet och LEADER

Målsättningen med landsbygdsriksdagen

Finns det ett mätbart mål? Ja det finns det, säjer Ingemar : Hur många kom ? Men är det detta som är vår målsättning?  – Nej. det som vi anser är viktigt och som är vår målsättning är att när deltagarna lämnar landsbygdsriksdagen i Sunne, sätter sig i bussen, i bilen, på tåget eller flyget så ska de vara:
Inspirerade och motiverade att starta det projekt de så länge funderat och pratat om hemma i bygden samt att de ska få med en ”verktygslåda” som kan vara nyckeln till att starta projektet. En sak är att sätta upp mål, en annan sak är HUR vi ska få en måluppfyllelse.

Vi anser att måluppfyllelsen skall vi nå genom att:
• Arrangera BRA seminarier
• Ge möjligheter till erfarenhetsutbyte – nätverksbildande
• Visa upp och besöka 30 BRA landsbygdsutvecklingsprojekt.

En ledstjärna för hela arrangemanget är framtiden?
Vi ska låta forskare beskriva hur landsbygdens möjligheter ser ut 2025/2030. De kan få beskriva landsbygdens utveckling inom olika områden så som transporter, miljö, energi, arbetsmarknaden m m.
Själva genomförandet av Landsbygdsriksdagen kommer att vara koncentrerat till området i och kring Fryxellska skolan. Vi kommer att ta alla faciliteter så som fotbollshall, sporthall, ishall samt  Fryxellska- och brobyskolans i anspråk

Vad händer för tillfället?

Vi är två projektledare som jobbar och vi har ansvaret för att planera och genomföra landsbygdsriksdagen 2010
Om du vill veta mer är du Välkommen att kontakta oss!
se kontaktuppgifter till höger


 

Hela Sverige ska leva

är en ideell förening vars medlemmar är lokala utvecklingsgrupper samt ett fyrtiotal organisationer som på olika sätt är engagerade i landsbygdsutveckling.
Landsbygdsriksdagar har arrangerats sedan 1989, vartannat år sedan 1996.

Kontakt

Ingemar Robertson
Mobiltelefon: 070 - 55 273 82

Maria Åhgren
Mobiltelefon: 0730 - 91 77 00


 

Logotyp för Hela Sverige ska leva

Länkar