Projektet Genius Loci ska involvera medarbetare, medborgare, företag och besökare där tanken är att med nya metoder skapa delaktighet och samarbete mellan olika grupper och människor. Målet är att skapa en modell för tillväxt och definiera Sunnes talang.

Under två år kommer projektet, som till största del är finansierat av EU:s regionala utvecklingsfond, att pågå. Projektet är föregångare i sitt slag och resultaten kommer att föras vidare till andra kommuner i Sverige.

Äppelblom, barn, vagnshjul

Förhoppningen är att modellen bland annat ska förbättra det lokala och regionala företagsklimatet så att fler arbetstillfällen skapas.

Läs mer om bakgrunden till projektet

Du kan läsa mer om aktiviteter som Genius Loci arrangerat under Nyheter nedan. Till vänster i kalendern hittar du planerade aktiviteter.

Kontakt


E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

logotyp Region Värmland medfinansiering

Sagolika Sunne

Från kommunstrategin: Sunne kommun är känd som Sagolika Sunne - genom berättartradition, livskvalitet och spetskompetens. Sagolika Sunne är på samma gång ett tillstånd och en strävan efter att utvecklas.