Projektet Genius Loci ska involvera medarbetare, medborgare, företag och besökare där tanken är att med nya metoder skapa delaktighet och samarbete mellan olika grupper och människor. Målet är att skapa en modell för tillväxt och definiera Sunnes talang.

Under två år kommer projektet, som till största del är finansierat av EU:s regionala utvecklingsfond, att pågå. Projektet är föregångare i sitt slag och resultaten kommer att föras vidare till andra kommuner i Sverige.

Äppelblom, barn, vagnshjul

Förhoppningen är att modellen bland annat ska förbättra det lokala och regionala företagsklimatet så att fler arbetstillfällen skapas.

Läs mer om bakgrunden till projektet

Du kan läsa mer om aktiviteter som Genius Loci arrangerat under Nyheter nedan. Till vänster i kalendern hittar du planerade aktiviteter.

Två Sunnefilmer nominerade till Publishingpriset 2021-10-25

Sunne kommun är för fjärde året i rad nominerad till Publishingpriset. I år för två filmer: Så som i Sunne (kategorin ”filmer som marknadsför destinationer”) och Det bästa med Sunne (kategorin ”filmer som marknadsför företag och verksamheter").

Extra resurser till upprustning av förskole- och skolgårdar i Sunne 2021-10-22

Sunne kommun satsar genom ombudgetering 2 miljoner kronor extra på att rusta upp förskole- och skolgårdar där behov finns. Den långsiktiga planen är att rusta upp skolgårdarna till en gemensam standard för att få likvärdighet i kommunens alla delar.

Information om coronaviruset 2021-10-21

Information om coronaviruset hittar du här. Lokal information uppdateras på den här sidan torsdagar. Följ även utvecklingen på Sunne kommuns Facebooksida, krisinformation.se och 1177.se.

Gång-och cykelvägar i Gräsmark och Sunne invigdes 2021-10-18

Sunne kommun fortsätter att bygga ut cykelnätet enligt den långsiktiga cykelplanen. Nya gång- och cykelvägarna utmed Kyrkogatan i Gräsmark och från Bäckängen till travbanan i Sunne invigdes idag, 18 oktober.

Vaccinering mot covid-19 för 12-15-åringar 2021-10-14

Via Region Värmland får vårdnadshavare till elever födda 2006-2009 imorgon hem informationsbrev med erbjudande om vaccinering. I brevet finns information för att tillsammans kunna ta ställning till erbjudandet om vaccinering.

Kontakt

Gunilla Nyström
Kommunsekreterare
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

logotyp Region Värmland medfinansiering

Sagolika Sunne

Från kommunstrategin: Sunne kommun är känd som Sagolika Sunne - genom berättartradition, livskvalitet och spetskompetens. Sagolika Sunne är på samma gång ett tillstånd och en strävan efter att utvecklas.