Projektet Genius Loci ska involvera medarbetare, medborgare, företag och besökare där tanken är att med nya metoder skapa delaktighet och samarbete mellan olika grupper och människor. Målet är att skapa en modell för tillväxt och definiera Sunnes talang.

Under två år kommer projektet, som till största del är finansierat av EU:s regionala utvecklingsfond, att pågå. Projektet är föregångare i sitt slag och resultaten kommer att föras vidare till andra kommuner i Sverige.

Äppelblom, barn, vagnshjul

Förhoppningen är att modellen bland annat ska förbättra det lokala och regionala företagsklimatet så att fler arbetstillfällen skapas.

Läs mer om bakgrunden till projektet

Du kan läsa mer om aktiviteter som Genius Loci arrangerat under Nyheter nedan. Till vänster i kalendern hittar du planerade aktiviteter.

Coronainformation, 22 juli 2021-07-22

För närvarande finns ingen med konstaterad smitta varken inom verksamheterna vård och omsorg samt individstöd eller bland invånarna i Sunne. Även i regionen minskar antalet sjuka.

Information om coronaviruset 2021-07-22

Information om coronaviruset hittar du här. Lokal information uppdateras på den här sidan torsdagar vecka 27-29. Vecka 30-31 uppdaterar vi enbart om specifik lokal information behöver ut. Följ utvecklingen på krisinformation.se under sommaren.

Sundet öppnar för båttrafik 22 juli - 29 augusti 2021-07-22

Arbetet med nya gång- och cykelbron över sundet har gått bättre än förväntat och farleden öppnar därför en vecka tidigare än beräknat. Det går nu att åka genom hela Frykensundet från den 22 juli till den 29 augusti.

Fler hygieniska behandlingar är anmälningspliktiga från 1 juli 2021-07-14

Från 1 juli måste anmälan skickas in för att få driva verksamhet med hygienisk behandling. Befintliga verksamheter ska skicka in sin anmälan före 1 september. Nya reglerna gäller även estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.

Medborgarlöfte 2021-2022 undertecknat i Sunne 2021-07-01

1 juli undertecknade Polisen och Sunne kommun ett gemensamt medborgarlöfte riktat till Sunneborna. Trygghet, drogfri miljö för ungdomar och förebyggande arbete mot brott i nära relation är i fokus.

Kontakt

Gunilla Nyström
Kommunsekreterare
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

logotyp Region Värmland medfinansiering

Sagolika Sunne

Från kommunstrategin: Sunne kommun är känd som Sagolika Sunne - genom berättartradition, livskvalitet och spetskompetens. Sagolika Sunne är på samma gång ett tillstånd och en strävan efter att utvecklas.