Sunne kommun är projektägare eller medfinansiär till många olika Eu-projekt. På den här sidan listar vi namn på projekt från 2013 och tidigare, dess syfte, projektägare och projekttid.

Sunne kommun är projektägare eller medfinansiär till olika EU-projekt inom programområdet Norra Mellansverige. Det kan vara i Regionala Strukturfonden, Socialfonden, Interreg med flera andra fonder. Sunne kommun medfinansierar även andra projekt som stöds på olika sätt.

Förteckningen nedan är inte komplett.

1: EU-mål 2 Regional Strukturfondsprojekt 

1. Näringlivsutveckling

Genius Loci – platsens talang

Syftet med detta projekt är att stimulera entreprenör – och innovationskraft genom nya metoder och arbetssätt. Kreativt arbete utanför etablerade ramar ska ge ökad tillväxt i regionen och stärka den globala konkurrenskraften i Sverige.

 • Projektägare: Sunne kommun, personalavdelningen
  Projektledare: Anna Blomquist
  Kontaktperson: Sunne: Anna Blomquist
 • Medfinansiärer: Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Ovanåker, Säffle kommuner, Karlstads universitet, Region Värmland, Sveriges kommuner och regioner (SKR)
  Omsättning: 13 464 648 sek  därav EU-medel: 6 642 324 sek
 • Projekttid: 2008-2011
  Mer information:  Sök på Genius Loci i Tillväxtverkets projektbank

The Packaging Print Park II – en BROBYggare med världsklass som stategi

 

Syftet med detta projekt är att ge regionens små och medelstora företag i grafisk- och förpackningsbransch tillgång till ny kunskap och teknikmiljöer i världsklass, vilket skapar förstärkt konkurrenskraft för regionen.

 • Projektägare: Sunne kommun, Broby Grafiska Utbildning
  Projketledare: Ronny Eriksson
  Kontaktperson:  Sunne: Ronny Eriksson
 • Medfinansiärer: Karlstads universitet, Linköpings universitet, Region Värmland
  Omsättning: 15 332 000 kronor därav Eu-medel: 7 666 000 kronor
 • Projekttid: 2009-2011
  Mer information: Sök på Packaging Print Park II i Tillväxtverkets projektbank

Förnyelse Rottneros Park etapp 2 och 3

Syftet med detta projekt är att utveckla Rottneros Park

Svenska Rallyt – En motor för regionens attraktionskraft och utveckling

Syftet med detta projekt är att  skapa lånsitigt konkurrenskraftiga förutsättningar för Svenska Rallyts lokalisering till regionen och därmed att säkra existensen av ett av regionens viktigaste besöksmål (250 000 besökare)

 • Projektägare: Uvåns näringslivscenter AB
  Projektledare: Christina Lundqvist Viklund
  Kontaktperson,  Sunne: Maria Mattsson
 • Medfinansiärer:  Filipstad, Hagfors, Karlstad, Ludvika, Malun-Sälen, Sunne, Torsby, Vanbro kommuner
  Omsättning: 12 200 000 sek därav Eu-medel 6 100 000 sek
 • Projekttid: 2009-2012
  Mer information:  Sök på Svenska Rallyt i Tillväxtverkets projektbank

Kil Innovation Food Arena

Syftet med detta projekt är att stärka den värmländska matprofilen – bli en klart lysande stjärna på norra Europas matkarta. Skapa ett kompetens- och utvecklingscentrum – mötesplats för företag och andra entreprenörer.

Destination Värmland; Destinationsutveckling och entreprenörskap i norra Klarälvdalen/Fryksdalen

Syftet med  är att skapa en komplett ”Året Runt - Destination” med stor bredd och ett varierat utbud av aktiviteter som lockar hela familjen.  Attraktionerna inom området och budskapet i marknadsföringen kommer att spegla den värmländska strategins budskap: "Värmland roar och berör — godare- gladare- grönare".

Biodrivmedel i Värmland, BiodriV

Syftet med detta projekt är att gynna regional grön tillväxt inom bioenergimarknaden och på sikt öka tillgången på biodrivmedel och därmed öka tillgången och användandet av långsiktigt hållbara transporter.

 • Projektägare: Region Värmland
  Projketledare: Christer Petterson, c.p@regionvarmland.se
  Kontaktperson,  Sunne: Kristina Rebane
 • Medfinansiärer  Arvika, Forshaga, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby kommuner. Länsstyrelsen i Värmland, Trafikverket och Värmlandstrafik
  Omsättning: 6 967 000 kronor därav Eu-medel 3 203 500 kronor
 • Projekttid: 2011-2013
  Mer information om projektet:
  Sök på BiodriV i Tillväxtverkets projektbank 

Tillväxt Värmland, delprojekt 1

Projektet Tillväxt Värmland finns i alla kommuner i Värmland och pågår fram till december 2013 och riktar sig till blivande entreprenörer mellan 18 och 35 år. Varje kommun har en företagscoach från Communicare hos sig 1-2 dagar per vecka. Coacherna fungerar som inspiratör, bollplank och rådgivare så att man ska komma vidare med sin idé. 

 • Projektägare: Communicare
  Projektledare: Pernilla Samuelsson
  Kontaktperson, Sunne: Regina Larsson
 • Medfinansiärer: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjängs kommuner, Länssstyrelsen i Värmland
  Omsättning: 10 800 000 kronordärav Eu-medel: 5 294 838 kronor
 • Projekttid: 2011-2013
  Mer information: Sök på Tillväxt Värmland i Tillväxtverkets projektbank

Det företagsamma Värmland

Projektet Det företagsamma Värmland är ett gemensamt upprop för att Värmland ska gå från att vara sämst i Sverige på entreprenörskap till att bli Årets klättrare 2013. Projektet ska skapa förutsättningar för att öka tillväxten genom att stärka entreprenörskapet, öka nyföretagandet, öka tillväxten i befintliga företag och öka antalet innovationer.

 • Projektägare: ALMI Företagspartner Värmland AB
  Projektledare: Sofia Axelson
  Kontaktperson, Sunne:  Maria Mattson
 • Medfinansiärer: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjängs kommuner, Länssstyrelsen i Värmland, Region Värmland, Karlstad universitet, Skatteverket
  Omsättning: 32 000 000 kronor därav Eu-medel:
  16 072 000 kronor
 • Projekttid: 2011-2013
  Mer information:  Sök på Det företagsamma Värmland i Tillväxtverkets projektbank
  eller på projektets egna sida: Till webbplatsen det företagsamma Värmland

Företagsutveckling i Värmland

Syftet med  projektet

 • Projektägare: Länsstyrelsen
  Projektledare: Bo Jonsson
  Kontaktperson,  Sunne: Olle Edgren
 • Medfinansiärer: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjängs kommuner
 • Projekttid: 2011-2013
  Mer information: Sök på Företagsutveckling i Värmland i Tillväxtverkets projektbank

2. Tillgänglighet/EU-mål 2 Regional Strukturfondsprogram

 

2xKoll

Syftet med  projektet är att bidra till näringslivets utveckling och konkurrenskraft i hela Värmland genom att öka möjligheter till effektiv arbetspendling även i mer glest befolkade delar av länet.

 • Projektägare: Värmlandstrafik AB
  Kontaktperson,  Sunne: Anna Blomquist
 • Medfinansiärer: Filipstad, Hammarö, Karlstad,   Sunne, Säffle kommuner,  Värmlands läns landsting, Värmlandstrafik AB
  Omsättning: 7 000 000 kronor därav Eu-medel: 3 750 000 kronor
 • Projekttid: 2011-2013
  Mer information: Sök på 2xKoll i Tillväxtverkets projektbank

 


2: Sociala fonden

Program 2, ökad arbetskraftsutbud

Lärling 2.0

Det primära syftet är att minska arbetslösheten hos unga arbetslösa män och kvinnor mellan 18-24 år. En bred samverkansgrupp i ett otraditionellt partnerskap mellan den sociala ekonomin och privat och offentlig sektor skall tillsammans skapa utveckling av lärlingsmetoden, som ska bidra till unga män och kvinnors etablering på arbetsmarknaden och härigenom motverka utanförskap.

 • Projketägare: Region Värmland
  Projektledare: Berndt Jendrny, berndt.jendrny@regionvarmland.se
  Kontaktperson i Sunne: Claes Andersson
 • Medfinansiärer: AF i Arvika, Hagfors, Karlstad, Säffle och Torsby. Kommunerna Arvika, Eda, FIlipstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng.
  Omsättning: 37 835 804 kronor, stöd från WSF 9 599 006 kronor
 • Projekttid: 2010-2012 

3: Internationella projekt

Leonardo

Graphical student on the move

Mer information om projektet kommer

 • Projektägare: Sunne kommun
  Projketledare: Laurence Autard de Bragard, Broby Grafiska
  Eu-bidrag: 81 330 EURO + 20 390 EURO
 • Projkettid: 2010-12

Ett framtida Europa i harmoni

Mer information om projektet kommer

 • Projektägare: Sunne kommun
  Projketledare: Laurence Autard de Bragard, Broby Grafiska
 • EU-bidrag: 24 370 EURO
 • Projkettid: 2010-12

ATLAS

APU i utlandet, Australien och Frankrike

Mer information om projektet kommer

 • Projektägare: Sunne kommun
  Projketledare: Laurence Autard de Bragard, Broby Grafiska
 • EU-bidrag: 380 500 EURO
 • Projkettid: 2011

4: Interreg

Mer information om projekten kommer

Ung företagsamhet
ARKO
Skogsfinskt kulturarv i förändring


5: Leader

För en levande landsbygd, föryngrad befolkning och goda förutsättningar för företagande i Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle, och Torsby kommuner.

Projektägare: LEADER Växtlust Ideell förening
Projekttid: 2010 -2013
Projektledare/Verksamhetsledare: Ewa Ryhr Andersson 0730-97 55 11

Mer information: Till Leaders webbplats


6: Andra projekt

Sundsbergsstiftelsen
The Wood Region
Ångbåtsföreningen Freja
Kom Kap AB
Företagsam landsbygd
SKUTT
Finsam-projekt (Fryksdalens samordningsförbund)

 

 

Kontakt

Alla projekt har en kontaktperson, se projektbeskrivningen.

Tillväxtverket är den förvaltande myndigheten för alla EU-projekt. I projektbanken kan du söka efter mer information om alla projekt. Sök på projektets namn

Till mer information om Tillväxtverkets projektbank