Här kan du ta del av Sunne kommuns större projekt.

Uppslagen bok med blommor

Sunne kommun är projektägare eller medfinansiär till olika projekt. Vissa projekt driver vi själva eller i samverkan med andra kommuner eller organisationer.

Det kan också vara EU-projekt inom programområdet Norra Mellansverige. Det kan vara i Regionala Strukturfonden, Socialfonden, Interreg och andra fonder. Sunne kommun medfinansierar även andra projekt på olika sätt.

Kontakt

Alla projekt har en kontaktperson, se  respektive projekt.

Länkar