Sunneborna Anna, Anders, Johanna och Cary berättar själva om hur det är att leva här; olika personligheter med olika intressen som gör Sunne till en levande och spännande plats.

Kontakt

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14
Besök: Storgata 45
Adress: 131. Kommunikationsstab, 686 80 Sunne

Dokument