Sunne och Årjäng bäst i länet på tillgänglighet

2017-06-05 Bilden är från en tillgänglighetsdag i Sunne där politiker, fastighetsägare med flera, praktiskt fick prova på att vara funktionshindrad och ta sig fram i Sunne centrum

Sunne och Årjäng är Värmlands främsta kommuner i arbetet med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det långsiktiga arbetet med tillgänglighet fortsätter i Sunne. Mycket behöver fortfarande förbättras.

Kommunerna delar på en 52:a plats i landet, bland annat för att både Sunne och Årjäng erbjuder unga med funktionsnedsättning sommarjobb. Det visar Humanas Tillgänglighetsbarometer 2017 som har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och SPF Seniorerna.

– Både Sunne och Årjäng får höga poäng i undersökningen och ska känna sig stolta, men inte nöjda. Vi hoppas att de och alla andra kommuner fortsätter arbeta i samma anda, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på företaget Humana som står bakom undersökningen.

Humanas Tillgänglighetsbarometer bygger på en kartläggning av hur landets kommuner arbetar med tillgänglighet. 235 av 290 kommuner har svarat på frågor om sitt övergripande tillgänglighetsarbete. Undersökningen handlar också om hur tillgängligheten ser ut exempelvis på idrottsanläggningar eller kommunens webbsajt.

Årets undersökning är den åttonde i ordningen. Rankingen toppas av Halmstad, Gävle och Knivsta. Enligt riksdagsbeslut skulle så kallade ”enkelt avhjälpta hinder” varit undanröjda senast år 2010, något som enligt undersökningens resultat ännu inte har skett.

– Vi jobbar långsiktigt kring tillgänglighet i Sunne. I kommunens tillgänglighetsråd ingår kommunchefen, alla verksamhetschefer, politiker från kommunstyrelsen och utskotten. Stommen i rådet är fem ledamöter från handikappföreningarna vilka ingår i en referensgrupp. Genom det har vi implementerat arbetet bättre i kommunen. Det ska ge ännu bättre resultat hoppas vi. Tillgänglighet handlar om människors lika värde, säger Marianne Åhman, ordförande i tillgänglighetsrådet i Sunne kommun.

Sunne kommuns tillgänglighetsplan med fokus på just ”enkelt avhjälpta hinder” har nått en bit på väg.
– Vi har en tillgänglighetsplan för kommunens olika verksamheter. Till den finns handlingsplaner med mätbara mål för varje verksamhet. Resultatet av arbetet ska finnas med i kommunens årsredovisning.

Humana vill uppmuntra politikerna att fortsätta att satsa på tillgänglighet och att samarbeta med lokala intresseorganisationer
 Även små insatser kan göra stor skillnad för de människor som har någon form av funktionsnedsättning och deras anhöriga, säger Jonatan Arenius.

Du kan ta del av hela rapporten och enskilda kommuners svar via länken i högermarginalen.

Kontakt

Marianne Åhman
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
E-post: marianne.ahman@sunne.se