Sunne bra på att få nyanlända i jobb

2017-03-08

Sunne är bra på att få nyanlända i jobb. Det visar Arbetsförmedlingens(AF) statistik 2016. 55 personer lämnade AF:s etableringsuppdrag* och fler än hälften – 64 procent – fick jobb. Det placerar Sunne kommun tvåa av Sveriges 290 kommuner.

I jämförelse med samtliga Värmlandskommuner hade Sunne dessutom störst andel nyanlända inom pågående etableringsuppdrag som fick ett arbete, cirka 29 procent.

 

Flera faktorer gör att integrationen fungerar bra i Sunne.

 

– Företagarna i Sunne är inte rädda att ta in nya personer och ge dem chansen. Sunnes positiva näringslivsklimat har stor betydelse för det här resultatet liksom att vi lyckats få fram kompetenserna som de nyanlända besitter och matcha det mot efterfrågan, säger Anna-Karin Sandell, projektledare för Värmlandsmodellen** i Sunne kommun.

 

I Sunne fungerar samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten (AME) och AF mycket bra. Genom projektet Etablerad i Sunne får nyanlända under en period möjlighet till ett första jobb i kommunal verksamhet.

 

Conny Andersson är sektionschef på Arbetsförmedlingen i Norra Värmland:
– Tidigt och i samverkan rustar vi individen för arbetsmarknaden och matchar kompetensen mot arbetsgivarens behov. Att Sunne lyckas bra beror på att alla här hjälps åt. Folk ser inte hinder utan möjligheter.

 

Anna-Karin Sandells upplevelse är att majoriteten av de nyanlända i Sunne har arbetslivserfarenhet och driv. De vill klara sig själva och bli en del av samhället. Sunne är bra på att skapa former för samverkan vilket underlättar för de nyanlända.

 

– I Sunne finns det en vilja att samarbeta på alla plan. Det är fantastiskt roligt att se att det ger resultat. AF är aktiva och SFI i kommunen jobbar flexibelt. De har exempelvis undervisning på kvällar för de som behöver och de fixar språkpraktik. Näringslivsenheten driver projektet Connecting people och har kompetenförsörjning på agendan. Företagen i Sunne går bra och det finns utrymme för anställning hos många. Det finns även ett stort engagemang hos föreningslivet och hos många enskilda medborgare.

 

I Värmlandsmodellen används validering av kompetens som en metod. Personer som har kort eller ingen formell utbildning får möjlighet att visa vad de kan och får papper på det samt en referens.
– Vi testar detta på Arbetscentralen i Sunne inom fastighets- och grönyteskötsel, måleri, bilvård och snickeri. Nyanlända som har praktisk erfarenhet av att jobba med olika saker, får på så sätt visa vad de behärskar och kan visa intyg på detta för potentiella arbetsgivare.

 

Värmlandsmodellen jobbar också med individuella planer och strukturerad praktikuppföljning så att rätt person hamnar på rätt plats. Syftet är att föra personen närmare ett arbete.

 

– Vi har också ett mentorskapsprogram. Där vill vi låta exempelvis en nyanländ ingenjör träffa någon med samma yrke. Ett sätt att hjälpa den nyanlända skapa kontakter och komma in i rätt nätverk.

 

En av de nyanlända som fått jobb är Mohamed Ezz. Han arbetade med bilrekonditionering i Syrien och fick under 2016 en tillfällig anställning på Arbetscentralen i Sunne kommun. Tack vare sin yrkesskicklighet har han nu fått en anställning där han tar hand om kommunens leasingbilar.

Ett exempel från näringslivet är Nael Kabbany som fick jobb som systemutvecklare på Meridix System tack vare ett gott matchningsarbete mellan näringslivsenheten och AF.

 

Förtydliganden:
*Arbetsförmedlingen(AF) ansvarar för etableringsuppdraget som innebär att asylsökande, som fått uppehållstillstånd, får två år med ersättning då de förbereder sig för ett liv i Sverige. Under perioden går personerna på språkundervisning hos SFI, samhällsorientering, har språk- och/eller arbetspraktik. Målet är att de ska kunna vara självförsörjande efter att etableringsuppdraget är slut.

 

** Värmlandsmodellen ska förkorta nyanländas väg till egen försörjning. Projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och pågår till början av 2019. I projektet samverkar kommunerna Sunne, Filipstad, Säffle, Kil och Grums.