Att flytta till en annan ort förändrar hela livet. Inflyttarservice har vi valt att kalla de här sidorna som ger dig information om den första kontakten inför en flytt till Sunne kommun.

Nytt jobb, ny bostad, nya vänner och nya möjligheter. Hur vill vi bo? Vart ska barnen gå i skola? Jobb? Vad finns det att göra på fritiden i Sunne? Det är några av de frågor vi försöker besvara på de här sidorna.

Sunne är en kommun i utveckling, nya företag etablerar sig här och både affärsliv och samhällsliv utvecklas vidare.

Behöver du personlig service med frågor om kommunen kan du vända dig till Receptionen, kommunväxeln. Information om Sunne kommuns politiska arbete, strategier och näringsliv hittar du under rubriken länkar.

I Sunne har du nära till allt och kan förena arbete med fritid, kultur och närhet till naturen.

Under rubriken Länkar hittar du Sunne kommuns bildspel där vi samlat information om intressanta platser så att du kan utforska kommunen på egen hand.

Vi berättar gärna att vi utökar attraktiva boenden, bygger bredband, anlägger fler gång- och cykelvägar, utvecklar vårt centrum och tar emot olika stora arrangemang. Utvecklingen fortsätter...

Välkommen att bli en del av den!