Sunne har bästa företagsklimatet i Värmland

2016-09-21

Svenskt Näringsliv gör årligen en mätning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Sunne har legat stabilt på plats 20-30 de senaste 10 åren, något som är ganska unikt och toppar även i år listan för bäst företagsklimat i Värmland.

Syftet med mätningen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.
Fördelarna med en ranking är att det sätter fokus på kommunernas förbättringsarbete och driver på utvecklingen att förbättra villkoren för företagare.

- ”Vi lägger stor vikt vid resultatet av undersökningen. Den ligger till grund för de fokusområden vi har på näringslivsområdet, som exempelvis upphandlingar och kompetensförsörjning”, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun. 
Vi är tacksamma för att vi har ett traditionellt starkt näringslivsklimat och denna mätning visar att det tål den turbulens som vi upplevt de senaste åren. Årets resultat placerade oss på plats 31.”

Bilden är hämtad från Svenskt näringslivs rapport om företagsklimat. Sunne har i 10 år legat stabilt på plats 20-30 i Sverige, något som är ganska unikt.

Årets resultat

En enkätundersökning görs hos 200 av kommunens företag om bland annat attityder till företagande och kommunens service och information.
Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever hur det är att driva företag i kommunen.

Utöver företagarnas betyg undersöks även ett antal så kallade ”statistikfaktorer” som till exempel andel entreprenader, hur många som får inkomst från offentlig sektor och hur många som får inkomst från privat sektor, arbetslöshet, skattetryck med mera. Sedan vägs statistikfaktorerna samman med enkätsvaren och man får fram en ranking.
Årets undersökning genomfördes under januari-april.

- ”Vi kan se i år att vi tappat många placeringar på framförallt två områden: kommunpolitikers inställning till företagande och kommunens konkurrens med företagen. Däremot så ligger förtroendet för tjänstemännen högt vilket är glädjande och ett mycket gott betyg till tjänstemännen”, säger näringslivsutvecklare Kristina Lundberg.

”Vi kommer att arbeta ännu hårdare med att stärka förtroende för politiker och tjänstemän. Vi har många spännande projekt på gång, bland annat en strukturerad satsning på centrummiljön för att attrahera fler butiksetableringar i centrum och attraktiv mark vid 45:an för industrietableringar.”
”Vi har också genomfört en rad åtgärder för att förbättra områden som vi varit svaga på, till exempel har vi sålt campingen så att vi inte längre konkurrerar med det privata näringslivet”, berättar Kristina.

Fler vinnare

Ett stort grattis skickar vi till Grums och Munkfors som är nummer två och tre i Värmland.
Vann gjorde Solna kommun (för nionde året i rad) följt av två andra Stockholmskommuner Sollentuna och Nacka.
http://www.foretagsklimat.se/ kan du läsa mer om mätningen och hämta hem statistik för enkätsvar och olika kommuners resultat.

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Näringslivsenheten
Tel: Åsa Gertling0565-155 05,Marielle Magnusson 0565-155 08, Maria Nordmark 0565-16405
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36.Näringslivsenheten, 686 80 Sunne