Skolstarten den 16 augusti

2016-08-05

Här hittar du alla skolstarttider för samtliga skolor i Sunne kommun läsåret 2016/17 från förskoleklass – år 6, högstadiet och gymnasiet. Mer information om skolskjuts hoppas vi kunna publicera inom några dagar, länk till aktuell sida finns här.

Välkomna till ett nytt spännande skolår

Extra glädjande i år är att våra gymnasieprogram i princip är fyllda utifrån de platser vi har att erbjuda. SG Södra Viken har som vanligt ett stort söktryck, men även SG Broby har välfyllda platser.
Våra grundskolor har också många elever, till viss del beroende på våra nyanlända men vi har ett stabilt eget elevunderlag. Under året kommer den nyrenoverade Skäggebergsskolan att tas i bruk fullt ut.
Vi ser med förväntan fram mot starten av det nya läsåret.

Med vänliga hälsningar
Bengt Melin, verksamhetschef

Skolstart för förskoleklass – år 6

Välkommen till skolan den 16 augusti. Samling sker i respektive klassrum.

 • Bäckalund skola, start kl 08.25
 • Gräsmark skola, start kl 07.45
 • Klättenskolan, start kl 08.00
 • Lysvik skola, start kl 07.45
 • Prästbols skola, start kl 08.20
 • Skäggebergsskolan, F-klass till år 3 start kl 08.25
 • Skäggebergsskolans årskurs 4-6 i Åmbergsskolan kl 08.25
 • Svensby skola, start kl 07.45
 • Östra skolan, start kl 08.20

Högstadiet Fryxellska skolan

Välkommen till skolan den 16 augusti kl 08.10. Läsning enligt schema.

 • Årskurs 7: samling på snacketorget
 • Årskurs 8 och 9: samling i respektive klassrum

Sunne Gymnasieskola/Broby

Välkommen till skolan den 16 augusti.

 • Årskurs 1: samling i hörsalen kl 08.30
 • Årskurs 1 språkintroduktion: samling med mentorer kl 08.30
 • Årskurs 2 och 3: samling med mentorer i respektive klassrum kl 13.00

Naturbruksgymnasiet Södra Viken

Välkommen till skolan den 16 augusti.

 • FT16, samling i Bergströmsalen kl 08.30
 • NB16, samling i sal 2, kl 08.30
 • NB15, samling i sal 15 kl 08.30
 • FT15, samlingi sal 20 kl 08.30
 • NB 14, samling i sal 25 kl 08.30
 • FT14, samling i sal 26 kl 08.30

Skolskjuts, hösten 2016

I slutet av vecka 32 (8-13 augusti) räknar vi med att ha fått information från Värmlandstrafik så att vi kan publicera elevernas turlistor på sidan: http://sunne.se/skolskjuts

För elever i grundskolan åk 1 till och med 9 samt 6-åringar i förskoleklass anordnar kommunen kostnadsfria skolskjutsar enligt bestämmelserna i riktlinjer för skolskjuts för Sunne kommun.
Beslut om skolskjuts skickades ut med vanlig post i början av juli. De barn som ska ha skolskjuts får sina busskort under vecka 33 i samband med skolstarten. Busskorten delas ut vid respektive skola.

Olycksfallsförsäkring

Alla grundskolans och gymnasieskolans elever omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring som gäller under både skoltid och fritid.