Hämtning av farligt avfall

2016-11-03

Under vecka 45 och 46 kan du tömma den röda boxen för farligt avfall.

Med början i Gräsmarksområdet på måndag den 7 november kan du komma till uppsamlingsplatserna som du hittar i turlistan i länken här intill.

Du tar med den röda boxen till uppsamlingsplatsen och lämnar den till Farligt avfall-bilen. Du får en tom när du kommer och behöver inte vänta in sortering.

I den röda boxen kan du lägga farligt avfall som olja, färg, lim, sprayburkar, syror, kvicksilver, rengöringsmedel och bläckpatroner. 

Mindre elavfall som batterier, härtorkar, elektroniska leksaker, mobiltelefoner och annat som ryms i boxen kan du också lämna.

Också små mänder farligt avfall för stor skada på både miljö och människors hälsa om det slängs på fel plats. Därför åker Farligt avfall-bilen runt och hämtar upp farligt avfall och elavfall två gånger om året, i maj och i november.

Kontakt

Leif Jansson
Enhetschef, avfallsenheten
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne