Här kan du följa bygget av Torvnäs förskola. Den förväntas stå inflyttningsklar i slutet av mars 2018.

Sunne kommun bygger en ny förskola på Torvnäs med plats för 108 barn. Bygget påbörjades 15 mars 2017.

Förskolan byggs flexibel så att den ska hålla för framtiden. Projektet genomförs i partneringsamverkan där ByggDialog är totalentreprenör och Sunne kommun beställare.

Det första praktiska arbetet i inledningen var schaktningsarbete och därefter pålning.

Torvnäs förskola är planerad efter verksamhetens behov och byggs anpassningsbar för framtiden. Byggnationen är planerad för att vara hållbar och lönsam på längre sikt. Förskolan blir väl utrustad, får tillagningskök och en pedagogisk utemiljö för barnen.

I totalsumman 43,6 miljoner kronor är allting medräknat, även inventarier och en pedagogisk utemiljö.

Kontakt

Maja Hallberg
Projektingenjör
E-post: maja.hallberg@sunne.se
Tel: 0565-161 59, 070-190 68 69
Besök: Brårudsallén 8
Adress: 1.Sunne kommun, 686 80 Sunne