Det finns flera intressanta områden för byggnationer i Sunne, bland annat centrumnära Torvnäs med tomter som har utsikt över Sveriges mest omskrivna sjö, Fryken. En förskola finns i området och en ny gång- och cykelbro över Frykensundet.

Över Frykensundet står en ny gång- och cykelbro klar att tas i bruk i november 2021. Den förbinder bostadsområdet Torvnäs med den västra sidan där bland annat tåg- och busstation, centrum, Kolsnäs och Sundsbergsområdet ligger.

Sunne har en trygg miljö för barnen, ett rikt föreningsliv, naturupplevelser, myllrande kulturliv, bra shoppingutbud och stora arrangemang.

Vi har många små och medelstora företag med grafiska industrin, besöksnäringen, bygg- och verkstad samt jord- och skogsbruket som de största branscherna.

Sunne ligger mittemellan Östersjökusten och den norska Nordsjökusten och tack vare goda kommunikationer, exempelvis med tåget Fryksdalsbanan,
kan du åka till Stockholm över dagen. Europaväg 45 passerar Sunne med 6,5 mil till Karlstad och 3,5 mil till Torsby.

I Sunne bor drygt 13 300 invånare i en kommun som växer varsamt.

Namnet Sunne syftar till placeringen vid sundet mellan sjöarna Övre Fryken och Mellan-Fryken. Här har människor levt i 5 000 år.

Kanske är det just en lång och rik historia som ligger till grund för det levande och framåtblickande samhälle vi har idag, ett samhälle som lockar både besökare, nya invånare och företag.