Sunne kommun vill hyra ut delar av Sundsbergs gård med start våren 2020. Fram till den 7 januari 2020 kan du som är intresserad lämna anbud på att hyra delar av gården.

Har du en idé eller är du verksam inom exempelvis kultur/besöksnärings/restaurang/event/-branschen eller någon annan bransch som passar in i en 1700-talsgårdsmiljö?
Då kanske du är intresserad av att hyra delar av en av Sunnes finaste och mest välbevarade 1700-talsgårdar, Sundsbergs gård, i centrala Sunne.

Sunne kommun bjuder in intressenter att lämna in anbud på Sundsbergs gård. Anbudet ska omfatta hela, eller delar av, Sundsbergs gård (exklusive. bostadsmuséet, tandläkaremuséet, textilmuséet, skogsmuséet och skafferiet).

Anbudet ska vara inlämnat hos kommunen senast den 7 januari 2020. Mer information om objektet och handlingar hittar du under rubriken "Dokument". 

Anbudet skickas via e-post till markanvisning@sunne.se alternativt via post:
Sunne kommun
1. Kommunstyrelsen
686 80 Sunne

Anbud ska innehålla:

  • Namn, adress, personnummer/organisationsnummer
  • Beskrivning av verksamhet/ändamål
  • Ange vilken/vilka byggnader som önskas hyras
  • Pris för hyra (exkl. driftskostnader)
  • Tidplan för eventuell byggnation/ombyggnation (invändigt)
  • Eventuella referensobjekt

Kontakt

Tomas Fingal
Fastighetsstrateg
E-post: tomas.fingal@sunne.se
Tel: 0565-161 66
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne