Här hittar du verktyg för att jämföra kvalitet för Sunne kommuns olika verksamheter och med andra kommuner.

Kolada, kommun och landstingsdatabasen

Kolada är ett verktyg som hämtar och sammanställer statistik från bland andra SCB, Socialstyrelsen, Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner och ger uppgifter om kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Verktyget innehåller över 3 000 nyckeltal och är öppet för vem som helst att söka och hämta rapporter och nyckeltal. Här kan du till exempel jämföra olika besked om om kostnader, omfattning och kvalitet för verksamheter inom samma kommun eller mellan kommuner.

Länkar till Kolada

All statistik för Sunne kommuns verksamheter hittar du i Kolada.
Till verktyget Kolada

Instruktioner för verktyget Jämföraren, som hämtar standardfakta för kommunen och verktyget för fri sökning, där du själv väljer ut fakta hittar du i högerspalten.

Detta hittar du i Koladas jämföraren

 • Översikt: ekonomi, verksamheter
 • Bakgrund: statistik befolkning, valresultat, hållbar utveckling
 • KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet):
  Tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och samhällsutvecklare
 • Verksamhetsspecifika jämförelser:
  Äldreomsorg, hemtjänst enhet och särskilt boende enhet
  Grundskola kommun och grundskola enhet

Övriga verktyg för jämförelser

Kolada hämtar statistik från många andra verktyg och allt finns att hämta där, men det kan vara lättare att hitta uppgifterna via andra verktyg som vi presenterar här.

Öppna jämförelser

Här hittar du Öppna jämförelser, SKR

I Öppna jämförelser på SKR´s webbplats (Sveriges kommuner och regioner), se länk i högerspalten, kan du jämföra information för följande områden:

 • Företagsklimat
 • Hälsa och sjukvård: folkhälsa, hälso- och sjukvård, läkemedel, cancervård
 • Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbetet, energi och klimat samt trygghet och säkerhet.
 • Skola: grundskola, gymnasieskola
 • Socialtjänst: brottsoffer, ekonomiskt bistånd, hemlöshet, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, äldre

Äldreguiden

Äldreguiden är ett hjälpmedel för dig som vill jämföra kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre. Här får du information om landets äldreboenden, korttidsboenden och kommuner. Äldreguiden ger vägledning till dig som vill välja äldreomsorg. Till Äldreguiden

Grundskolekvalitet.se

Verktyget har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv. Här finns offentlig data över samtliga Sveriges grundskolor, till exempel hur stor andel av eleverna på skolan som når målen i samtliga ämnen, det genomsnittliga meritvärdet och elevernas resultat på nationella ämnesprov. Till grundskolekvalitet.se

Välja skola

På Välja skola presenteras Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Här kan du söka efter och jämföra skolor. Till Välja skola