Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, innehåller statistik och nyckeltal om kommunens verksamhet. Här hittar du information om kostnader, omfattning och kvalitet och kan jämföra verksamheterna.

Kolada, kommun och landstingsdatabasen och andra verktyg för jämförelser

BarnomsorgDatabasen Kolada innehåller över 3 000 nyckeltal för kommuner och landsting från år till år. Du kan välja att söka själv i Kolada eller ta del av ett antal utvalda nyckeltal.

På sidan "Jämför verksamhet" finns också länkar till andra verktyg för att hämta statistik och jämförelser.

Nyckeltal och diagram

Till sidan med öppna data om Sunne kommuns verksamheter

På sidan "Fakta om Sunne kommuns verksamheter" finns ett urval av Koladas nyckeltal för Sunne kommun presenterade i form av diagram. Alla uppgifter är öppna data som är fria att använda för alla.