Enligt en enkät till medarbetarna känner sig 81% av medarbetarna sedda, 90% tycker att de har ett intressant och stimulerande arbete och 84 % tycker att de har ett bra samarbete med sin chef.

Björkar vid FrykenMedarbetarundersökningen grundar sig på svaren från de 126 medarbetare som besvarat enkäten. Enkäten var webbaserad vilket kan vara en förklaring till den låga svarsfrekvensen på 23 %, vilket var mycket lägre än föregående år.

Resultatet visar att andelen medarbetare med formell utbildning ligger på 88 %. Men samtidigt har andelen medarbetare som använder minst 1,5 procent av arbetstiden till kompetensutveckling minskat.

Fråga Mål 2014Resultat
2014 
Antal medarbetare med formell utbildning.  95%  88%
Hur stor del av arbetstiden avsätts till kompetensutveckling?  1,5% 54% når målet
Andel som trivs på jobbet.  98%  89%
Hur stor andel som känner delaktighet i verksamhetens utveckling.  90%  82%

Kontakt

Malin Lindén Ohlsson
Socialchef
E-post: malin.linden-ohlsson@sunne.se
Tel: 0565-162 77
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Socialtjänsten, 686 80 Sunne