Genom att arbeta med ständiga förbättringar vill vi höja kvalitén på våra tjänster.

Vision och strategi

Att bli sedd som kund och personal är visionen för våra verksamheter. För att göra denna möjlig att nå finns åtta huvudmål uppsatta: havrekorn

 1. I samverkan ge möjlighet att alla får grundtrygghet, livskvalitet och i övrigt goda förhållanden
 2. Resurserna ska användas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Syftet är att hitta rätt balans mellan mål och tilldelade resurser
 3. Genom öppenhet, delaktighet och tillgänglighet skapa förutsättningar för en god hälsa
 4. Verksamheten ska vara jämställd, med respekt för den enskilde och den enskildes eget ansvar 
 5. Verksamheten ska utvecklas med hjälp av kvalitetskriterier för att ge nöjda kunder
 6. Personal ska tillförsäkras kompetens för uppdraget, känna arbetstillfredsställelse och i samverkan skapa en god arbetsmiljö
 7. Skapa ökad medvetenhet om miljöns betydelse, vilket är en förutsättning för uthållig kommun
 8. Skapa valfrihet genom att ge ökade möjligheter till alternativa driftsformer 

Kundundersökning

Socialnämndens kundundersökning lämnades till alla kunder. 415 personer besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 63 %. En presentation av kundundersökningen hittar du i högerspalten.

 • Enligt kundundersökningens fråga om man känner sig sedd, ger hälften betyget 10, och 40 procent betyg mellan 7 och 9 på en skala mellan 1 och 10
 • På frågan om hur nöjd är du som kund, är resultatet 8,6 på en skala mellan 1 och 10
 • Av förvaltningens kunder vet 88 % vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål

Kontakt

Malin Lindén Ohlsson
Socialchef
E-post: malin.linden-ohlsson@sunne.se
Tel: 0565-162 77
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Socialtjänsten, 686 80 Sunne

Kvalitetsutveckling

Till sidan om kvalitetsarbete inom verksamheterna:
Vård och omsorg samt Individstöd 

Jämför verksamhet

diagramHär hittar du verktyg för att jämföra kvalitet för Sunne kommuns olika verksamheter och med andra kommuner.
Till sidan Jämför verksamhet