Sunne kommuns webbplats står sig bra i jämförelse med rikets övriga kommunala webbplatser. På 10 av 12 områden har sunne.se ett bättre resultat är rikets genomsnitt i senaste granskningen.

Ängsmark och blommorI rapporten från SKR betonar man vikten av webbplatsens innehåll. Informationen på internetsidorna är kommunens ansikte utåt och ofta den första kontaktvägen till kommunen. Kraven på hög tillgänglighet av information, service och tjänster ökar. Idag förutsätter vi att vi snabbt ska hitta besked och svar på vanliga frågor och även kunna uträtta våra ärenden med e-tjänster. 

Detta är sjätte året som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) granskar kommunernas information till medborgarna. 

Resultatet för Sunne kommun

11 olika verksamhetsområden samt webbplatsens sökfunktion är granskade ur ett medbogarperspektiv.
I undersökningen redovisas svaren på totalt 252 vanliga frågor som medborgare och företagare ställer till kommunen.
På 10 av 12 områden har www.sunne.se ett bättre resultat är rikets genomsnitt. Medelvärdet för de tolv områden som är granskade är 83% rätt svar. Genomsnittet för alla kommunerna tillsammans är 78%.

Sunne kommuns webbresultat i SKL´s granskning 2014

Diagrammet visar en jämförelse mellan Sunne kommuns resultat (blå linje) och riksgenomsnittet (cerise linje) för de tolv granskade områdena.

En särskild undersökning är också gjord där man lyft in ett företagsperspektiv på kommunens webb. I företagsundersökningen är 17 frågor ställda där har sunne.se en svarsfrekvens på 94%, riksgenomsnittet ligger här på 76%.

Kontakt

Kathrin Ramström
Webbansvarig, sunne.se
E-post: kathrin.ramstrom@sunne.se
Tel: 0565-164 17, 070-190 68 65
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunikation, 686 80 Sunne

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14, 070-236 34 65
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunikation, 686 80 Sunne

Webbåret 2014

2014 fick webbplatsen totalt 425 117 besök från 234 608 olika användare som tittade på totalt 1 433 695 sidor.

Per månad innebär det ett genomsnitt på 35 426 besök och 119 475 sidvisningar eller 1 165 besök och 3 928 sidvisningar per dag.

Våra 10 mest besökta sidor är: Startsidan - Barn och utbildning – Kontakter - Söksidan - Turism och upplevelser – Kalendern - Alla skolor - Kommunal service - Förskoleklass - år 6 - Restauranger och caféer