Svenskt Näringsliv genomför varje år en undersökning av det lokala företagsklimatet bland Sveriges 290 kommuner och presenterar resultatet i en årlig rankinglista. 2014 låg Sunne på 25:e plats i Sverige med bästa företagsklimatet i Värmland.

I enkätundersökningen får företagare betygsätta hur de upplever situationen för det egna företaget ur skilda aspekter. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Länkar

Företagsklimatet är viktigt

Sunne kommun har under flera år haft ett av Sveriges och Värmlands bästa näringslivsklimat. Enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 2014 låg Sunne på 25:e plats i landet vilket också var bästa resultatet i Värmland.