På de här sidorna hittar du sammanfattningar av kvalitetsarbetet i Sunne kommuns olika verksamheter.

Kommunhuset, Sunne kommun

I Sunne kommun finns en förvaltning anpassad till en ny politisk organisation med kommunfullmäktige, kommunstyrelse med tre utskott, miljö- och bygglovsnämnd, krisledningsnämnd, överförmyndarnämnd, revision, valnämnd och valberedning.

Våra politiker är valda för att styra och fatta beslut i kommunen. Tjänstemännen verkställer och genomför arbetet.

Verksamheter

Kommunchef: Petra Svedberg

 • Verksamhetsstöd och kommunikation
  Ansvarsområden: kvalitet, reception, kansli, kommunikation, IT, ekonomi, upphandling, personal. 
  Dan Levin, personalchef

 • Vård och omsorg 
  Ansvarsområden: äldreomsorg, hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. 
  Jeanette Tillman, verksamhetschef 
 • Individstöd 
  Ansvarsområden: individ- och familjeomsorg (IFO), ensamkommande barn, socialpsykiatri, elevhälsan, LSS, arbetsmarknadsenheten. 
  Felicia Weinberg, verksamhetschef 
 • Utbildning och lärande  
  Ansvarsområden: förskola, elevhälsan
  Anna Ullenius, biträdande skolchef
 • Utbildning och lärande 
  Ansvarsområden: grundskola F-9, gymnasiet, yrkeshögskola, SFI, Komvux. 
  Ylva Winther, skolchef 

 • Samhällsbyggnad och säkerhet 
  Ansvarsområden: miljö, plan och bygglov, räddningstjänst, kultur, kulturskola, bibliotek, fritid, näringsliv.
  Anders Olsson, verksamhetschef 

Kontakt

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Länkar