Kommunens intäkter kommer från skatter, olika avgifter och taxor. Tillsammans ska intäkterna finansiera de tjänster som vi erbjuder. För att använda kommunens resurser på bästa sätt använder vi oss av olika kvalitetsmål för att mäta service och kvalitet.

Den vackra stenbronSunne kommuns intäkter består till största delen av skatteintäkter från invånarna. Dessa baseras på skattesatsen som kommunfullmäktige fastställt. I Sunne är skattesatsen 21,67 procent.
Förutom skatteintäkter tar kommunen in intäkter genom olika avgifter och taxor. Sunne kommun får också ett antal olika statsbidrag. Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen erbjuder invånarna.

Kvalitetsmål

För att använda kommunens resurser på bästa sätt använder vi oss av olika kvalitetsmål för att mäta den service och kvalitet som medborgarna får. Mer om dessa kvalitetsmål finns att läsa på sidorna under Kvalitet och resultat.

Hur fördelas pengarna i Sunne kommun?

Politiker och tjänstemän diskuterar hur intäkterna ska fördelas mellan kommunens verksamheter. Beslutet fattas av kommunfullmäktige. 

En hundralapp i skatt används så här i Sunne kommun år 2014, se bilden

Fördelning på 100,- i skatt

Intäkter och kostnader

Diagrammen nedan visar intäkter till vänster och kostnader till höger för verksamhetsåret 2014. Mer om ekonomi, budget och verksamhetsberättelse hittar du med länken i högerspalten till ekonomisidorna på sunne.se

Intäkter och kostnader

 

 

Kontakt

Linn Sohl
Ekonomichef
E-post: linn.sohl@sunne.se
Tel: 0565-160 66
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne