Sunne kommun får bra betyg av sina medborgare och Sunneborna är nöjdare än rikssnittet med det mesta. Många kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Sunne.

Båtar och blommorStatistiska Centralbyrån gör regelbundet medborgarundersökningar på uppdrag av Sunne kommun för att ta reda på vad Sunneborna tycker – om den service kommunen ger, vilka möjligheter det finns att påverka det som händer i kommunen och hur det är att bo och leva på platsen. Undersökningarna visar både på det som fungerar bra och på områden som kommunen behöver förbättra

Sunne kommun har genomfört medborgar-undersökningar  2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 och 2018.

1000 frågeformulär skickas vid varje tillfälle ut till bosatta i kommun. Drygt 50 procent brukar svara på enkäten.

Sunne kommun får bra betyg av medborgarna

Sunneborna är totalt sett nöjdare än riksgenomsnittet med det mesta och i undersökningarna har Sunne kommun ett högre ”NRI - nöjd-region-index” än övriga deltagande kommuner.  Många Sunnebor rekommenderar också vänner och bekanta att flytta till Sunne.

Undersökningarna visar också vad som kan bli bättre 

Medborgarundersökningarna redovisar också betyg för:

  • NMI - Nöjd-Medborgar-Index med frågor om kommunens olika verksamheter
  • NII - Nöjd-Inflytande-Index med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter

 

Kontakt

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14
Besök: Storgata 45
Adress: 131. Kommunikationsstab, 686 80 Sunne