De resultat som kommer ut ur de utvärderingar och mätningar som görs av kommunens verksamhetsområden använder vi som underlag i vårt ständigt pågående förbättringsarbete.

Det är viktigt att hela organisationen är med i processen. Genom information, dialog och utbildning engagerar vi alla led i verksamheten för att se över, utveckla och förbättra där vi hittar brister.

KvalitetsarbeteTydliga mål

För att utveckla och förbättra är det viktigt att ha tydliga mål i det arbete vi utför. Sunne kommun har åtta gemensamma mål för alla verksamheter som finns i vår kommunstrategi, dessa mål kan du läsa mer om på sidan Kommunens kvalitetsarbete, se länk i högerspalten. 

Tydliga mål finns också uttalat för de olika verksamheterna, dessa mål och hur man arbetar med kvalitet kan du läsa mer
om på sidorna för Verksamheternas kvalitetsarbete.

Budget, delårsbeslut och årsredovisning

I det ständigt pågående arbetet med verksamhetsutveckling är också budget, delårsbokslut och årsredovisning viktiga mätinstrument och underlag för den politiska processen och för att tillföra resurser och se resultat. Se länk i högerspalten

Den politiska processen

På sidan Så här styrs Sunne kommun, kan du läsa mer om den politiska processen, se länk i högerspalten. 

Dina synpunkter

Det är viktigt för oss i Sunne kommun att hålla hög kvalité på det arbete vi utför. Därför är också din medverkan och dina synpunkter/klagomål viktiga. Det finns flera sätt för dig att lämna förslag, tycka till och rapportera fel och brister och du hittar dem via länken i högerspalten.  

Vi genomför också regelbundet medborgarundersökningar för att få veta vad Sunneborna tycker. Resultatet kan läsa mer om på sidan Medborgarundersökning, länk finns i högerspalten.

Kontakt

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne