Vi har träffat några Sunnebor. Här berättar de vad de tycker om platsen de bor på. Välkommen du också. Vi vill bli fler!

Kontakt

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14
Besök: Storgata 45
Adress: 131. Kommunikationsstab, 686 80 Sunne