Här kan du se regler och villkor för Sunne kommuns Facebook-tävlingar. Genom att delta i dessa tävlingar godkänner du dessa regler och villkor.

Tävlingsregler Sunne kommun Facebooksida:

Allmänna regler:
1. Tävlingen organiseras av Sunne kommun.

2. Anställda hos Sunne kommun samt deras familjemedlemmar eller andra personer som hjälpt till med att organisera tävlingen kan inte delta i Sunne kommuns tävlingar.

3. Det finns ingen avgift för att delta i Sunne kommuns tävlingar.

4. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad eller förknippad med Facebook.

5. Din Facebookprofil måste vara skapad i enlighet med Facebook community rules. Så kallade ”fejkprofiler” kan inte delta i Sunne kommuns tävlingar.

6. Vinnaren utses av en jury ledd av representanter från Sunne kommun, som väljer ut den svarar rätt på alla frågor och lämnar den motivering de tycker är bäst av alla bidrag. Juryn beslut kan inte överklagas.

7. Vinnaren utannonseras på Sunne kommuns Facebook-sida genom en kommentar där vinnarens namn taggas och informeras om vinsten. Vinnaren ska sedan kontakta Sunne kommun inom 7 dagar efter utannonseringen med adress, kontaktuppgifter samt personnummer för leverans av vinsten. Dessa skickas i ett privat Facebook-meddelande eller mail till Sunne kommun. Om inte vinnaren kontaktar Sunne kommun inom 7 dagar från offentliggörandet är Sunne kommun (genom den utsedda juryn) fria att utse en annan vinnare av tävlingen. Sunne kommun skickar priset inom 30 dagar efter att de erhållit vinnarens adressuppgifter.

8. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och inte heller några andra produkter till ett likvärdigt pris kan krävas. Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.

Tävlingregler
Varje fysisk person kan vara en tävlingsdeltagare om han/hon uppfyller följande villkor:
- Är över 18 år
- Är bosatt i Sverige
- Inte är anställd av Sunne kommun eller familjemedlem till anställd
- Har ett användarkonto på Facebook med genuin profil och sanningsenliga uppgifter

Personlig information
Namn på vinnare  tillkännages när de annonseras på Sunne kommun (www.facebook.com/sunnekommun) alternativt på denna sida. Vinnarens identitet kommer inte att användas av Sunne kommun och dess partners för annat än tävlingen. Ingen personlig information från tävlingen kommer att sparas eller delas för kommersiella ändamål. Dessa villkor och alla förehavanden i anslutning till Sunne kommuns tävlingar regleras av svensk lagstiftning.

Kontakt

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14
Besök: Storgata 45
Adress: 131. Kommunikationsstab, 686 80 Sunne