Information from the County Administrative Board ahead of Ramadan and other celebrations. Also, you will find links to film clips from leaders in different faith communities telling about corona-19.

Länsstyrelsen har tagit fram information på olika språk med budskap inför ramadan och andra högtider.
På sidan finns också länkar till filmer med ledare för olika trossamfund om covid-19 (somaliska, svenska, arabiska, syriska, turkiska, serbiska, thailändska, persiska och tigrinja).

Film clips from leaders in different faith communities telling about corona-19

 

Arabic

 

Svenska

text om helger, svenska

 

Dari

 

Engelska

 

Farsi-Persiska

 

Kurdiska

 

Somaliska

 

Thailändska

 

Tigrinja

Kontakt

Important telephone numbers

Call 113 13, for general questions about coronavirus

Call 1177, for healthcare advice

Call 112, at life-threatening situations

Call 08-123 680 00, National phone line in other languages about coronavirus. Open between 9-12 am and 1-3 pm Monday to Friday. 

Arabic, dari, somali and tigrinyan and more languages call 010-831 20 10 for general information about coronavirus. The telephone service is open between 10-12.