Plusprognos för Sunne kommun

2016-11-10

Prognosen pekar på ett plusresultat på 25 miljoner kronor, arbetslösheten sjunker och det är inflyttning till Sunne. Det visar kommunens kvartalsrapport.

Sunne kommuns kvartalsrapport visar en prognos för helåret 2016 på plus 25 miljoner kronor. Alltså10 miljoner kronor bättre än budgeterat. Tack vare en engångsintäkt från staten på 33 miljoner kronor för flyktingsituationen ser läget extra bra ut just i år.

– Verksamheterna gör dessutom ett fantastiskt bra jobb, säger ekonomichef Anna Engström.

Det som blir kvar av överskottet får inte flyttas till nästa år. Men om pengarna öronmärks blir de möjliga att använda för oförutsedda flyktingkostnader som eventuellt kan uppstå under 2017.

– Det skulle vara ett synnerligt skäl för att få använda överskottet. Vi behöver också ha ett resultat som ger utrymme för investeringar och troligen betalar vi av på pensionsskulden som ger verksamheterna ökat utrymme.

Nettokostnaderna för verksamheterna under januari-oktober uppgår till 597 miljoner. Det är 23 miljoner, högre än vid samma period ifjol. Personalkostnaderna har ökat med 10,6 %, eller 50 miljoner i förhållande till läget i oktober 2015.

De löpande intäkterna från Migrationsverket, uppgår till 44 miljoner, vilket är en ökning med 32 miljoner jämförelse med oktober 2015. De ökade intäkterna från Migrationsverket och en stor del av de ökade personalkostnaderna härrör från flyktingsituationen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår under perioden till 634,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 45,1 miljoner eller cirka 7,6 % mot samma period föregående år.

I Sunne var den öppna arbetslösheten i september 2,4 %  – 192 personer. I början av året var siffran 3,8 %. Av de arbetslösa var 43  ungdomar, 18-24 år. 12 färre än i september 2015. Sunne ligger därmed bra till både i Värmland och riket.

Sunnes befolkning har ökat med 85 personer och folkmängden var sista augusti 13 293. Jämfört med sista augusti 2015 har befolkningen ökat med 105 personer.

Kontakt

Linn Sohl
Ekonomichef
E-post: linn.sohl@sunne.se
Tel: 0565-160 66
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne