Här hittar du snabba frågor och svar om Coronaviruset lokalt i Sunne. Här hittar du också länkar till nationell information.

1. Hur får jag medicin och mat om jag inte kan gå ut och handla på grund av restriktioner från Folkhälsomyndigheten?

2. Vad gör Sunne kommun för att minska risken för smittspridning?

3. Vilka verksamheter i kommunen har stängt eller har fått restriktioner?

4. Hur planerar Sunne kommun för eventuell personalbrist?

5. Hur många coronafall finns det i Sunne och Värmland?

6. Finns det en telefonlinje för anhöriga och personer i riskgrupp?

7. Hur jobbar räddningstjänsten i coronatider?

Här är svaren:

1. Medicin och mat

Hur får jag medicin och mat om jag inte kan gå ut och handla på grund av restriktioner från Folkhälsomyndigheten?

Medicin

Svar: När det gäller medicin kan du ringa Apotekets växel (kundservice) och beställa för att sedan få faktura. När du beställer på nätet kan du också välja faktura.

Länk till Apoteket Stjärnans webbplats

Länkt till Apoteket Kronans webbplats

Det går även bra att e-posta till Apoteket och göra en distansorder som levereras hem till kund mot faktura.

Hemsändning tar idag längre tid än vanligt, så är behovet akut är det bättre att be en granne eller bekant/släkting att göra ärendet.
Om du ber någon hämta ut receptbelagd medicin åt dig krävs en utfärdad  fullmakt.  När fullmakten registrerats gäller den på alla Apotekskedjor.

På Apotekets webbsida kan du registrera en fullmakt

Handling

Coop Sunne har onlinebeställning av varor i sin webbutik och hos ICA BBB Sunne kan du beställa via appen ICA Pronto eller ringa.

Nu kan du dessutom få varorna hemkörda utan kostnad med hjälp av föreningslivet i Sunne. Du kan efter beställning/hopplockning av varor givetvis även hämta dessa själv, eller med hjälp av någon annan. Be en granne eller bekant/släkting att göra ärendet åt dig. Det finns många som vill hjälpa om de får frågan.

Hemleverans av varor

Så här gör du om du vill få hjälp med hemleverans av varor från Coop Sunne:
Efter att du skickat in din beställning av varor via www.coop.se och hemleverans önskas ring på telefon 010-410 94 01 eller 010- 410 94 06. Beställ och ring senast kl 17.00 för att få varorna utkörda nästa dag.

Tycker du att det är svårt att beställa varorna digitalt kan du säkert få hjälp av någon du känner att göra beställningen.

Så här gör du om du vill få hjälp med hemleverans av varor från ICA BBB Sunne. Gäller dig som är kund i riskgrupp
Du beställer både varor och hemkörning i mobilappen ICA Pronto. Du kan också ringa och beställa via tel 0565-135 40, knappval 7. Faktura följer med hemleveransen. Swishnummer 1230289249.

Beställ senast kl 17.00 för att få varorna utkörda nästa dag. Läs mer på ICA Sunne BBB

Det är Sunne IK, IS Emtarna och Västra Ämterviks IF som organiserat sig för att hjälpa de som behöver med hemleverans av matvaror.

- Vi vill ställa upp för dem som byggt upp vårt samhälle och göra en insats för att hjälpa till att minska risken för smittspridning, säger initiativtagaren Peter Lindgren, Sunne IK.

Bor du i Lysvik eller Gräsmark kan du ta kontakt med butikerna Coop Lysvik, tel tel. 010-410 97 40 och ICA Nära Rottnahallen tel 0565-400 03. Där kan du också få hjälp med hemkörning via föreningslivet.

Det går även att söka hemsändningsbidrag om du bor på landsbygden, minst 2 kilometer från butiken https://sunne.se/sv/kommun/stod-och-omsorg/bo-hemma/hemsandning-av-matvaror/

Du kan efter beställning av varor i butikerna givetvis även hämta varorna själv, eller med hjälp av någon annan. Be en granne eller bekant/släkting att göra ärendet åt dig. Det finns många som vill hjälpa om de får frågan.

2. Smittspridning

Vad gör Sunne kommun för att minska risken för smittspridning?

Sunne kommun är i stabsläge, vilket innebär beredskapsläge där ledning och nyckelfunktioner samlas och utvärderar information för att kunna ta beslut och förmedla dessa. Information läggs ut varje vardag eller vid behov på sunne.se och med jämna mellanrum på Sunne kommuns Facebooksida.

Vi fick det första bekräftade coronafallet inom Sunne kommuns verksamhet vård och omsorg, 7 april. Sjukfrånvaron har generellt minskat i kommunens verksamheter.

Sunne kommun följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att vidta de åtgärder som behövs. Har du symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feber ska du stanna hemma från skola eller jobb. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

- Vi är i stabsläge främst för att trygga personalförsörjningen i kommunen och skydda vår egen verksamhet utifrån kraven på oss om att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, säger kommunchef Torbjörn Dybeck.

Vissa av kommunens verksamheter har stängts eller har fått restriktioner för att minska risken för smittspridning.

3. Stängda verksamheter eller med restriktioner

Vilka verksamheter i Sunne kommun har stängt eller har fått restriktioner?

Vi stänger vissa verksamheter med främsta syfte att skydda de äldsta och sköraste samt vår personal. De verksamheter som har stängt/har restriktioner i nuläget:

 • Minnesmottagningens verksamhet i Sunne begränsas vad gäller demensutredningar från vecka 16. Om du eller en anhörig har behov av råd och stöd vid minnesproblematik är vi nåbara på tel 0565-163 37, måndag och torsdag kl 8-10

 • Matsalen på Allégården stänger för besökare från måndag 23 mars och tills vidare, för att minska risken för smittspridning. Matsalen är öppen som vanligt för de boende
 • Sunne kommun går över till distansundervisning på gymnasiet, Komvux och Yrkeshögskolan från torsdag 19 mars utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation. Gymnasiesärskolan omfattas inte av rekommendationen och den fortsätter vara öppen i Sunne

 • Biblioteket har begränsat sina öppettider och bjuder inte in till arrangemang tillsvidare

 • Öppna förskolan, babycaféet och temacaféerna på Familjecentralen Pusslet är stängda från 16 mars och tills vidare som en åtgärd för att minska rörlighet och kontakter i samhället

 • Besöksförbud gäller på våra särskilda boenden Salla, Brogården, Hagen och Sjövik på grund av smittorisk. Undantag kan göras för närstående till personer som är svårt sjuka om besökaren är frisk, det vill säga inte har snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk eller mag- och tarmbesvär. Syftet är att skydda de äldre. Beslutet gäller tills vidare. Anhöriga underrättas om beslutet allteftersom

 • På korttidsboendet Hagen Gul råder besöksförbud. Där finns svårt sjuka personer som ibland kommer direkt från sjukhus

 • Restriktioner för besök på LSS-gruppbostäder. Information finns på respektive plats. Avstå onödiga besök på våra boenden och stanna hemma om du har snuva, hosta, halsont, feber, huvudvärk, muskelvärk eller mag- och tarmbesvär

4. Vid personalbrist

Hur planerar Sunne kommun för eventuell personalbrist?

Vi planerar för en situation där vi har många i ordinarie personal frånvarande i våra samhällsviktiga verksamheter, framförallt inom vård, omsorg och individstöd. Vi har fått in cirka 100 ansökningar från personer som vill jobba extra inom vård och omsorg. Stort tack för det! Det betyder mycket för vår möjlighet att planera. Ansökan är nu stängd.

Så kallade eskaleringsplaner görs, det vill säga planering för hur vi hanterar en situation där smittspridningen ökar. 

 5. Antal coronafall

Hur många coronafall finns det i Värmland?
När det gäller antalet fall hänvisar vi till Region Värmland:
Lokalt läge bekräftade coronafall i Värmland

Hur många coronafall finns det inom vård och omsorg i Sunne kommun?

28 maj: Av drygt 900 kunder inom vård och omsorg i Sunne kommun finns idag ingen konstaterat smittad.

14 maj: Sedan smittan tog fart i Värmland under mars månad har totalt 15 invånare konstaterats smittade inom Sunnes geografiska område. Av drygt 900 kunder inom vård och omsorg i Sunne kommun är det just nu 0.2 procent som är konstaterat smittade.

6. Telefonlinje för minskad oro

Finns det en telefonlinje för anhöriga och personer i riskgrupp?

Sunne kommun startar en tillfällig telefonlinje som riktar sig till anhöriga och personer i riskgrupp för Coronaviruset.
Syftet är att minska oro och ensamhet hos dig som är anhörig och eller tillhör riskgruppen och som behöver begränsa dina nära kontakter under en period. 
Observera att vi inte kan ge medicinsk rådgivning. Om du känner dig sjuk ska du ringa 1177, till sjukvårdsupplysningen.

Använd den tillfälliga telefonlinjen om du:

 • känner dig orolig med anledning av coronaviruset och dess spridning 
 • känner dig osäker på vart du kan vända dig för att få hjälp med det du behöver? 
 • bara behöver prata en stund

Telefonlinjen är öppen måndag-fredag klockan 10-12.
Välkommen att höra av dig till:
Anhörigsamordnare Ewa Skoglund, telefon 0565-16306

Vi kan även hjälpa till att lotsa dig vidare om du är i behov av stöd och hjälp för att klara vardagen.

7. Räddningstjänsten

Hur jobbar räddningstjänsten i coronatider?

För att minska risken att slå ut samhällsviktiga funktioner åker räddningstjänsten för närvarande inte ut på IVPA-larm om det finns risk för coronasmitta (covid-19) hos den som söker hjälp. Region Värmland har beslutat om särskilda åtgärder som påverkar räddningstjänstens uppdrag i hela Värmland, däribland Sunne. Bedömningen gör SOS Alarm.

IVPA betyder ”I väntan på ambulans” och innebär att personal på närmaste brandstation larmas ut om tillståndet är livshotande för den som väntar på ambulans. De tre kriterierna för att kunna larma ut räddningstjänsten är i nuläget:

 • Hjärtstopp, eller misstanke om detta
 • Andningsstopp, eller misstanke om detta
 • Svåra trauman

- Räddningstjänsten behöver fokusera på att säkerställa personalförsörjningen för att klara vårt grunduppdrag som är att åka på bränder och olyckor, säger räddningschefen i Sunne, Peter Bergström.

Räddningstjänsten i Sunne och Torsby arbetar just nu i stabsläge. Den normala verksamheten som till exempel utbildningar och tillsynsverksamhet prioriteras ner. Brandstationerna i kommunen är stängda för besökare tills vidare. 

Vi påminner om att det är torrt i skog och mark och vikten av att inte elda gräs. Räddningstjänstens resurser behövs till mycket.  Se filmen med räddningschefen i Sunne, Peter Bergström

 

Kontakt