Kontakt

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14
Besök: Storgata 45
Adress: 131. Kommunikationsstab, 686 80 Sunne

Massmediakontakter

Med öppenhet gentemot massmedia vill Sunne kommun öka allmänhetens kunskaper om verksamheten, politiska beslut och planer på utveckling.
Policyn för Sunne kommuns kontakter med massmedia är ett stöd i våra kontakter med pressen.
Policy för kontakter med massmedia