Vissa blanketter och informationsbrev blir digitala inom skolan

2020-08-17

Inför läsåret 2020/2021 har vi ersatt några av de pappersblanketter och informationsbrev du som vårdnadshavare/myndig elev brukar få hemskickade med en digital tjänst.

I tjänsten kan du bland annat signera samtycken och bekräfta att du tagit del av olika typer av information från skolan.
Information som skickas ut till samtliga vid skolstart är:

  • Information gällande GDPR
  • Kontaktuppgifter för vårdnadshavare 
  • Samtycke till publicering av bild, film och namn 

Hur fungerar den nya tjänsten?

Inom kort får du en länk skickad till den e-postadress som är registrerad hos oss.

Finns ingen e-postadress registrerad hos oss kan du nå den nya tjänsten Digitala samtycken och information via https://svara.ist.se/.

Du loggar in med e-legitimation.

Har barnet flera vårdnadshavare behöver samtliga signera. Den ena vårdnadshavaren loggar in och svarar och sedan loggar den andra in och bekräftar svaren.

Kontakt

Annika Sandström
Kvalitetssamordnare
E-post: annika.sandstrom@sunne.se
Tel: 0565-156 49
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne