Vill minska matsvinnet i Sunne och Torsby

2018-11-30

Kommunerna Sunne och Torsby vill öka förståelsen för matens miljöpåverkan och visa att alla kan göra saker för att förbättra miljön. Målsättningen är att minska matsvinnet i skolorna med 10 procent.

Sunne och Torsby kommuner arbetar tillsammans i projektet som fått namnet SuToMat. Att minska matsvinnet är en del i kommunernas hållbarhetsarbete som stöds av Länsstyrelsen i Värmland. Syftet med insatserna är att uppfylla de miljömål som kommunerna satt upp.

–  I ett avgränsat projekt för skolorna i Sunne och Torsby är målsättningen att minska matsvinnet med 10 procent, säger Gun-Britt Olsson, energi- och miljöingenjör i Sunne kommun.

Mätning av matsvinn sker i två av kommunernas skolor vid två olika tillfällen. Elever, pedagoger och kostpersonal får under projektet tillfälle att inhämta mer kunskap om matens klimatpåverkan.

– Om vi kan påverka vår granne att skaffa sig bra miljövanor är mycket vunnet. Hållbarhetsarbete berör alla och att samarbeta över kommungränserna är ett sätt för oss att visa att miljön är allas angelägenhet och att vi påverkar varandra, säger Tina Näslund, miljöstrateg i Torsby kommun.

En film om hållbarhet har tagits fram för att ge en upplevelse av miljöstrategiarbetet i Sunne kommun.

I filmen visar några av kommunens verksamheter – förskolan Hasselbol, serviceboendet Rågvägen och Arbetsmarknadsenheten – vad de gör för att bidra till ett mer hållbart Sunne.

– Sunne kommuns miljöstrategi vägleder vårt arbete med att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Med filmen vill vi visa att det var och en gör är viktigt, säger Gun-Britt Olsson.

Kontakt

Gun-Britt Olsson
Energi- och miljöingenjör
E-post: gun-britt.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 14, 070-665 21 44
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne