Vill bygga bostäder på Magasinsgatan

2018-12-18 Johanna Bergsman, enhetschef plan & projekt och Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne, hoppas på många intressenter för marken vid Magasinsgatan i centrala Sunne

Sunne kommun vill att marken vid Magasinsgatan i centrala Sunne ska bebyggas. Marknadens aktörer kan därför lämna in anbud för markanvisning. Området är indelade i två tomter och ska bebyggas med bostäder i upp till 3 våningar.

I den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort har området utpekats för centrumutveckling och nybyggnation av bostäder. Gällande detaljplan för området tillåter byggrätter för bostäder på båda områdena.

Anbuden ska bland annat innehålla skisser på ny bebyggelse med beskrivning samt ett bud på marken.
Senast 31 januari 2019 ska anbuden lämnas in.

– Vi hoppas på många intressenter eftersom Sunne är i stort behov av bostäder, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande.

Den byggherre/de byggherrar som kommer i fråga när kommunen väljer vem som vinner anbudet ska utgå från kommunens styrdokument, som till exempel miljöstrategi, träbyggnadsstrategi och kommunstrategi.
Styrdokumenten väger tyngre än markpriset i anbudsförfarandet.

– Området ligger cirka 200 meter från handelsstråket Kvarngatan. Det är en del av Sunne centrum och det är därför viktigt att platsen – med hänsyn till Sunnes roll som besöksmål och för ortens möjlighet att attrahera nya invånare – får en tilltalande utformning som stämmer väl överens med Sunnes karaktär, säger Johanna Bergsman, enhetschef plan & projekt, Sunne kommun.

Kontakt

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projektenheten
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne