Vattenläcka lagad

2017-01-09

Vattenläckan i korsningen Storgatan-Norrgårdsgatan är nu lagad.