Värmlandsstrategin är klar

2021-06-14

Värmlandsstrategin 2040 är klar. Över tusen värmlänningar har bidragit med synpunkter, idéer och uppslag. Kommuner, länsstyrelsen och idéburen sektor har också varit med i arbetet.

Värmlandsstrategin är till för alla som lever och verkar i länet. Den är verktyget för att skapa det Värmland vi vill ha. 

Strategiarbetet har landat i visionen: Ett hållbart Värmland som förändrar världen.

Värmlandsstrategin pekar bland annat ut områden som är särskilt viktiga för länets utveckling. Den berättar hur vi ska agera för att åstadkomma förändring och vilka viktiga perspektiv som ska genomsyra utvecklingsarbetet.

Gedigen dialogprocess

Strategin bygger på en gedigen dialogprocess där mer än tusen personer deltagit i workshops, digitala övningar, möten och samtal. Även regionala förutsättningar, prognoser och övergripande planer, som exempelvis Agenda 2030, har spelat en stor roll.

Olikheter är en tillgång

Värmland år 2040 ska vara en sammanhållen och hållbar region där olikheter ses som en tillgång och där arbetet för jämställdhet och jämlikhet inte bara bidrar till fler innovationer, stärkt sysselsättning och en ökad välfärd. Det ska dessutom göra länet till en föregångare för andra.  

Strategin ska ligga till grund för beslut och styr bland annat satsningar och tilldelning av projektmedel på regional nivå. Vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU fungerar den som ett underlag för hur medel ska fördelas.