Var med och forma Värmlands framtid

2019-11-26

Du kan fortfarande vara med och påverka Värmlandsstrategin - strategin för Värmlands framtida utveckling. Gör en digital workshop senast den 6:e december på varmlandsstrategin.se och bidra till Värmlands utveckling du också!

Under hösten har Region Värmland arbetat med Värmlands framtid tillsammans med många andra.

Workshoppar har arrangerats i två olika steg och engagemanget har varit stort. Många bra synpunkter och förslag har lämnats in och du har fortfarande möjlighet att göra din röst hörd digitalt.

Till och med den 6:e december finns den andra och sista workshopen tillgänglig på varmlandsstrategin.se. Den handlar om prioriterade områden och åtgärder för att skapa det Värmland vi behöver och vill ha i framtiden.

Så går det till:
Samla en grupp, exempelvis kollegor, och ta del av materialet på vår webbplats (övningspapper, film och resultatformulär). Övningen tar ungefär 90 minuter att genomföra.

Bland annat får ni prioritera bland olika områden och tycka till om var resurser borde satsas. Ni får också ge förslag på åtgärder för att utveckla Värmland. Lätt är det inte, men förhoppningsvis roligt och utmanande.

Läs mer på Värmlandsstrategins webbplats

Remissdialog till våren

Till våren vägs bidragen samman med analyser av regionala förutsättningar och prognoser för framtiden. Tillsammans utgör de kärnan i Värmlandsstrategin. Region Värmland skriver ett utkast som skickas ut på remiss i slutet av mars.

Passa på och delta i remissdialogen!

Kontakt

Kontakt
Jenny Wallménuis Höög
E-posta Jenny Wallménius Höög
+46702205610

Malin Vikner
E-posta Malin Vikner
+46722327429