Valresultat och mandatfördelning för Sunne kommun

2018-09-24

Nu har Länsstyrelsen Värmland gjort den slutliga rösträkningen och mandatfördelningen till riksdag och fullmäktige i Sunne kommun.

Både riksdags- och kommunvalet är nu klart för Sunne kommuns del.

Under rubriken Dokument finns länsstyrelsens protokoll om slutlig rösträkningen och fördelningen av mandaten till kommunfullmäktige i Sunne kommun.

Under Valmyndighetens webbplats, val.se, hittar du all information om valet. Se under rubriken Länkar.

Landstingsvalet är ännu inte klart.

Kontakt

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Catrin Hjalmarsson
Förvaltningssekreterare
E-post: catrin.hjalmarsson@sunne.se
Tel: 0565-162 58
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Länkar