Välkommen till höstterminen 2019 på kulturskolan!

2019-08-15

All undervisning på kulturskolan börjar under vecka 36, fr o m måndag 2 september.

Dans- och Bild&Form-eleverna får kallelse per brev till första lektionen inom kort.

Musiklärarna tar personlig kontakt med eleverna för att bestämma lektionstid.

 

Har du frågor kan du kontakta aktuell lärare, kulturchef Tuula Dajén eller kulturassistent Gunilla Hallgren. Kontaktlista finns under rubriken Kontakt.

Obs! Notera att det är nya musiklärare i ämnena slagverk och trumpet och en ny danslärare ersätter Matilda Fredriksson. Kontaktuppgifter till dem kommer inom kort.

Kontakt

Tuula Dajén
Kulturchef
E-post: tuula.dajen@sunne.se
Tel: 0565-163 98, 070-395 42 20
Besök: Sunne Bibliotek
Adress: 36 Kulturkansliet 686 80 Sunne

Gunilla Hallgren
Kulturassistent
E-post: gunilla.hallgren@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Biblioteket
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne